INSCHRIJVEN 2019-2020:
NIEUW LID


  • Kies het aantal gezinsleden dat je wilt inschrijven.

  • Vul bovenaan een mailadres in waar we de bevestigingsmail van de inschrijving naartoe moeten sturen.

  • Vul de persoonlijke gegevens in.

  • Kies de studierichting die je verder wilt zetten in het nieuwe schooljaar met bijhorende graad en locatie.

  • Extra uitleg domein Muziek
   1ste graad: Ben je 6 of 7 jaar? Dan kan je enkel kiezen voor Kids-academie.
   Vanaf 8 jaar kan je voor muziek kiezen.
   2de graad: vanaf het 1ste jaar kan je kiezen voor een instrument of zang. Dit is het hoofdvak. Kies hiervoor je locatie. Het bijvak is muziekleer. Kies ook hiervoor de gewenste locatie. Beide vakken zijn verplicht
   3de graad: ook hier kies je je hoofdvak. Het bijvak voor 3.1 is muziekleer, voor 3.2 en 3.3 kan je bij ‘Keuzevak’ kiezen voor welke richting je gaat en welke keuzevak je hier ook bij wilt. Daarnaast is er nog een bijvak: Groepsmusiceren. Klik dit aan en kies dan of je dit instrumentaal (voor als je een instrument bespeelt), vocaal (voor als je hoofdvak ‘zang’ is) of begeleidingspraktijk (dit is voor piano en orgel en best in overleg met de leerkracht). Kies ook hiervoor weer de locatie.
   4de graad: Kies hier bij hoofdvak je richting (Klassiek of Jazz-Pop-Rock) en of je verdergaat als ‘vertolkend’ of als ‘creërend’ muzikant. Bij vertolkend muzikant kies je dan je instrument of voor zang. Daarnaast ook weer Het keuzevak. Bij creërend muzikant kies je als hoofdvak voor instrument/zang of voor compositie en ook weer een keuzevak.

  • Heb je recht op verminderd tarief zonder dat er andere leden van jouw gezin zijn ingeschreven? Vink dan bij ‘verminderd tarief’ dan ‘Ja’ aan en kies de reden hiervoor. Het attest hiervoor moet opgemaakt zijn in september 2019 en binnengebracht worden op het secretariaat voor 30 september 2019!

  • Heb je opmerkingen? Heb je een adreswijziging? Ander mailadres of GSM-nummer? Wil je een 2de instrumentaanvraag indienen of heb je gewoon een vraag? Stel deze gerust in ons vak opmerkingen.

  • Klik op verzenden

  • Krijg je geen foutmelding? Proficiat! Dan ben je ingeschreven voor het nieuwe schooljaar! De betalingsgegevens vind je terug in de bevestigingsmail. Deze mail komt binnen op het mailadres van de eerste leerling die je inschrijft.

  • Voor studierichting muziek: de leerkracht van het instrument of zang neemt contact op met jou om een lesmoment af te spreken.


  1  LEERLING 1:

  PERSOONLIJKE GEGEVENS:

  CURSUS GEGEVENS:
  MuziekTheaterBeeld

  MuziekTheaterBeeldCreatief schrijven

  KidsBeeld

   

  1.1

  1.2

  Beeldatelier

  Speltheater

  Theater, kunst- en cultuuratelier

  Voeren (Vrijdag 20.15 – 22.15 u)

  Regie

  Spelcoaching, theatergeschiedenis en theorie van de regie

  Zichen (Maandag 20.15 – 22.15 u)

  JaNeen

  Zichen (Maandag 19.00 – 22.15 u)

  Beeldatelier

  Zichen (Maandag 19.00 – 22.15 u)

  Klassieke zang

  Muziekleer (verplicht voor graad 2)

  MCV (verplicht voor graad 3.1)

  Groepsmusiceren (enkel voor graad 3)

  Zichen (Maandag 19.30 – 21.30 u)

  Voeren (Woensdag 19.30 – 21.30 u)

  Zichen (Dinsdag 20.00 – 22.00 u)

  (enkel voor graad 3.2 en 3.3)

  Voeren (Zichen, naargelang aantal inschrijvingen)

  (enkel voor graad 4)

  BETALINGSINFORMATIE:


   

  JaNeen

  Reden:

  Voor meer informatie https://academievoerenriemst.be/academie-voeren-riemst/inschrijvingen/

  Het verminderd tarief wordt toegerekend mits inleveren van attest voor 30 september op het secretariaat.


  OPMERKINGEN:


  (Hier kan u vragen, wijzigen in adres, of een tweede instrument toevoegen)
  Heb je vragen i.v.m. de inschrijving, contacteer ons dan op info@academievoerenriemst.be


  Voor je kan verzenden, moet je eerst het schoolreglement goedkeuren en de privacyverklaring goed- of afkeuren:


  Schoolreglement: gelezen en goedgekeurd


  Privacyverklaring: gelezen en goedgekeurd JaNeen