INSCHRIJVINGEN

Inschrijvingen 2023-2024

Onze online inschrijvingen gaan binnenkort van start!
Leerlingen die overstappen naar een volgende graad, krijgen via een filmpje een overzicht op hun vervolgtraject en hun keuzemogelijkheden.
Bekijk zeker de nieuwe lessenroosters voor de klassikale vakken voor MuziekTheater en Beeld.
Aarzel niet om mondeling informatie te vragen aan jouw leerkrachten. Zij zijn allemaal telefonisch bereikbaar en zullen u graag te woord staan.

Er geldt een voorrangsregel voor iedereen ingeschreven en betaald voor 30 juni!

online inschrijven

Ook dit jaar kan je je online inschrijven via onze website. Vanaf dit jaar verloopt dit via mijnACADEMIE.be . Meer uitleg hierover volgt binnenkort.
Inschrijvingen worden chronologisch verwerkt. Wil je zeker zijn van je plaats in een klassikale les of van je instrument naar keuze? Schrijf je dan zo snel mogelijk in. Indien een klas vol is moet je een andere klas of instrument kiezen.

Maximum aantal leerlingen in les Muziekleer, Beeldatelier en Woordatelier: 15 leerlingen.
Indien er een les volzet is maar je hebt deze les gekozen, dan contacteren we jou zo snel mogelijk. Je kan je op een wachtlijst laten zetten, of een ander lesmoment kiezen.

Tarieven inschrijvingen

Dit zijn de tarieven voor het schooljaar 2023-2024.

Jongeren (-18 jaar)
€95,00

Jongeren verminderd tarief
€68,00

Volwassenen (vanaf 25 jaar)
€386,00

Volwassenen verminderd tarief (18 – 24 jaar)
€172,00

Verminderd tarief

Het verminderd tarief wordt toegerekend mits inleveren van attest voor 25 september op het secretariaat.

Om korting toe te kennen zijn enkel attesten opgemaakt in september van het jaar van de inschrijving geldig!

Onderstaand vindt u voorwaarden voor verminderd tarief en het benodigde attest:

Voorwaarde en benodigd attest

Categorie A: Verplicht ingeschreven uitkeringsgerechtigd werkzoekenden of daarmee gelijkgesteld

 • Attest VDAB of RVA

Categorie C:

 1. Een leefloon van het OCMW ontvangen of een uitkering die daarmee gelijkgesteld is
  • Attest OCMW

2. Een inkomensgarantie voor ouderen of een rentebijslag ontvangen

  •  Attest afgeleverd door de Federale Pensioendienst

 

Categorie D:

1. Erkend zijn als een persoon met een handicap en een tegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid ontvangen of houder zijn van een European Disability Card.

  • Attest dat het recht aantoont op een tegemoetkoming aan personen met een handicap dat is uitgereikt door de FOD Sociale Zekerheid
  • Rekeninguittreksel waaruit een tegemoetkoming aan personen met een handicap blijkt
  • European Disability Card (EDC)

2. Begunstigde zijn van een verhoogde kinderbijslag (erkend voor ten minste 66%)

  • Attest van de FOD Sociale Zekerheid, met vermelding van 4 punten op pijler 1 (het criterium ‘lichamelijke en psychische gevolgen van de handicap’)
  • Attest waaruit blijkt dat je een verhoogde kidnerbijslag ontvangt wegens een handicap van ten minste 66%

Categorie E: in een gezinsvervangend tehuis of in een MPI of een pleeggezin verblijven

 • Schriftelijke of elektronische verklaring van de directie van de instelling waar de leerling verblijft of die de leerling geplaatst heeft
 • Attest van de pleegezinnendienst
 • een vonnis van de jeugdrechtbank

Categorie F: het statuut van erkend politiek vluchteling bezitten

 • Attest uitgereikt door CGVS. Op dit attest moet bij nationaliteit expliciet ‘vluchteling’ vermeld staan
 • Identiteitsbewijs voor vreemdelingen. Bij de nationaliteit moet expliciet ‘vluchteling’ vermeld staan.

Categorie G: Volwassenen tussen 18 en 24 jaar

 • Geldig identiteitsbewijs

Categorie H: Uitsluitend voor jongeren. Een ander lid uit de leefeenheid is al ingeschreven en betaald heeft in dezelfde of een andere academie en de leerling is jonger dan 18 jaar.

 • Inschrijvingsbewijs van de andere academie
 • Geldig identiteitsbewijs

Categorie I: Uitsluitend voor jongeren.  Een extra inschrijving in een ander domein aan dezelfde of een andere academie.

 • Geldig identiteitsbewijs

Categorie J: voor ten minste 66% arbeidsongeschikt zijn

 • Attest van de ziekteverzekering als het een geldigheidsperiode vermeldt en een graad van arbeidsongeschiktheid of mindervaliditeit van ten minste 66%
 • Attest van de FOD Sociale Zekerheid, met vermelding ‘verminderen van het verdienvermogen tot een derde of minder van wat een valide persoon door een of ander beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen”

Categorie K: begunstigde zijn van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming:

 • Attest van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming door het ziekenfonds dat is uitgereikt door de overheidsinstantie die de uitkering betaalt
 • Een attest dat de leerling een leefloon van het OCMW ontvangt of een uitkering die daarmee gelijkgesteld is