GRAAD 4

In de 4de graad van Theater zijn er 2 verschillende studierichtingen: Vertolkend acteur en Theaterregie. Elke richting heeft een eigen optie: Speltheater (Vertolkend acteur) en Regie (Theaterregie).

Vertolkend acteur was een bestaande richting sinds schooljaar 2018-2019. Nu is Theaterregie erbij gekomen sinds 1 september 2019.
Als leerling kan je na de 3de graad kiezen in welke richting je jouw opleiding verderzet.

Deze graad duurt 3 leerjaren.

Vertolkend acteur

Na graad 3 komt de 4de en laatste graad: Studierichting vertolkend acteur, optie speltheater.
Hier staat het bijwonen van toneelvoorstellingen centraal..

Lessenpakket:

  • Kunst- en cultuuratelier: 1 uur per week
  • Theater OF Verteltheater Stemregie: 1 uur per week

Theaterregie

Een regisseur weet waar hij of zij naartoe wilt in een scène, hoe alles verloopt en eruit moet zien. Iedere acteur is natuurlijk anders en spelers doen niet altijd wat je hen vraagt. 
De communicatie tussen acteur en regisseur moet op een specifieke manier gebeuren. Je leert als het ware hoe je het spel van je acteurs moet coachen om het beste uit hen te halen. 
Als regisseur heb je dus ook een theoretische basis nodig, zodat je deze in de praktijk kunt toepassen. Tijdens de theoretische lessen ontdek je op welke manier jouw voorgangers te werk zijn gegaan met hun theater-, maar ook filmproducties.

Als student (theater)regisseur ga je je specialiseren op de regie en het vertellen van een verhaal. Je doorloopt niet alleen alle stadia van het regieproces, ook wordt er grondig gewerkt aan een maatschappelijke visie, filosofische benadering van scènes en een sterke dramaturgie..

Lessenpakket:

  • Kunst- en cultuuratelier: 1 uur per week
  • Regie: 1 uur per week

⇒Een leerling kan na overleg met de directeur en betrokken leerkrachten een vak volgen in een alternatieve leercontext (ALC). Meer informatie en voorwaarden vindt u in onderstaande documenten: