KEUZEVAKKEN

  • Keuzevakken – Aanvraag 2de instrument of extra vak

Keuzevakken

Vanaf het 2de jaar van de 3de graad kies je een keuzevak voor het 3de uur dat je moet volgen.

Wij bieden volgende keuzevakken aan:

  • MCV
  • Muziektheorie
  • Compositie (enkel voor de 4de graad)
  • Groepsmusiceren
  • Singer-songwriter

Aanvraag 2de instrument of extra vak

Het kunnen volgen van een 2de instrument of extra vak, kan pas vanaf de 3e graad. Alle leerlingen die in het huidige schooljaar gestart zijn met een 2de instrument, kunnen dit verder zetten op voorwaarde dat er voldoende capaciteit is voor de financierbare leerlingen. Nieuwe aanvragen zullen individueel bekeken worden en moeten steeds een goedkeuring krijgen van de directie. Deze leerlingen zullen pas eind september kunnen starten met hun 2e instrument of extra vak. 

Opgelet: het blijft wel mogelijk om voor meerdere domeinen in te schrijven. Zo kan je bijvoorbeeld zowel muziek als theater volgen.

Er zijn enkele redenen waardoor de capaciteit voor 2e instrument of extra vak omlaag gaat:

  • de capaciteit voor de 1ste instrumenten moet gevoelig verhoogd worden: alle leerlingen vanaf 8 jaar starten voortaan immers meteen met een instrument, zonder dat onze academie een noemenswaardige verhoging in uren leraar ontvangt van de Vlaamse Overheid;
  • niet financierbare leerlingen (=2e instrument/extra vak) mogen volgens het nieuwe decreet enkel ingeschreven worden indien er voldoende capaciteit is voor de financierbare leerlingen (1ste instrumenten); we streven ernaar om de groepsgroottes voor de leerlingen 1ste instrument niet te verhogen en om de kwaliteit in die lessen te waarborgen.