50 jaar KAVR

Van Rijksonderwijs naar GO!

Tot 1989 was het GO! bekend als ‘Rijksonderwijs’ en ressorteerde het rechtstreeks onder het Rijksministerie van Onderwijs. Hier was het de bevoegde minister die de beslissingen nam. Ook de Rijksmuziekacademie Voeren behoorde tot het Rijksonderwijs.

De derde staatshervorming van 1988 maakte de Gemeenschappen bevoegd voor onderwijs. Hierbij werd niet enkel de bevoegdheid overgedragen naar het regionale niveau, er werd ook meer onafhankelijkheid in het bestuur toegekend. De benaming ‘Rijksonderwijs’ werd vervangen door ‘Gemeenschapsonderwijs’ en de beslissingsbevoegdheid werd overgedragen aan de Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs (ARGO). Dit was uniek in België.

De Commissie van Toezicht en de Commissie Beheer Eigen Vermogen werden door het bijzonder decreet van 19 december 1988 vervangen door Lokale Raden. Na verkiezingen in 1991, uitgevaardigd door de Autonome Raad van het Gemeenschapsonderwijs, werd voor een ambtstermijn van 5 jaar de eerste Lokale Raad als volgt samengesteld:

 • Voorzitter: Guy Theelen
 • Ondervoorzitter: Henri Broers
 • Leden: Elise Paggen, Jean-Pierre Castro, Robert Theunissen, An Ketelslegers, Joseph Bosch, Johan Roex, Paule Dehennin, Mathieu Alberigs en Aurelli Olownia
 • Afgevaardigd bestuurder: Ernest Maes

Chris Lenaerts, voormalig secretariaatsmedewerkster, was in die periode de draaischijf én administratieve kracht van de academie. Zij was de persoon die altijd aanspreekbaar was voor leerlingen, ouders en personeel. Ze was de bindende factor tussen alle actoren van de academie en daardoor kreeg ze ook binnen de Lokale Raad de functie van secretaris.

De belangrijkste verwezenlijking van de eerste Lokale Raad was zeker de uitbreiding van de bijafdeling Riemst. De naam “Rijksmuziekacademie Voeren” werd onder impuls van directeur Ernest Maes en de leden van de Lokale Raad veranderd naar “Muziekacademie Johannes Ockeghem”.

De samenstelling van de Lokale Raad na verkiezing voor een tweede ambtstermijn zag er als volgt uit:

 • Voorzitter: Guy Theelen
 • Ondervoorzitter: Jean-Pierre Castro
 • Leden: Elise Paggen, Rob Senden, Sandra Claessens, Mia Lorquet, Eric Stassen, Edmond Theunissen, Mathieu Alberigs, Jan Boon en Aurelli Olownia
 • Afgevaardigd bestuurder: Ernest Maes
 • Secretaris: Chris Lenaerts

Met het Bijzonder decreet betreffende het Gemeenschapsonderwijs ging de decentralisatie tien jaar later (14 juli 1998) nog verder. Dit decreet legde de bestuursbevoegdheden voor het Gemeenschapsonderwijs niet meer alleen bij de ARGO, het centrale bestuursniveau, maar verdeelde die over drie verschillende niveaus:

 • de school = het lokale niveau met Schoolraad
 • de scholengroep = het regionale of mesoniveau met Raad van Bestuur 
 • het centrale niveau

Een groot aantal bevoegdheden werd aan de scholengroepen en de scholen toevertrouwd. De Raad van het Gemeenschapsonderwijs behield een deel van zijn oorspronkelijke bevoegdheden.

Henri Broers, van bij de oprichting een van de meest stuwende krachten van onze academie, werd voorzitter van de eerste Schoolraad. Guy Theelen werd verkozen tot lid van de Raad van Bestuur van Scholengroep 13 Zuid-Oost Limburg waar hij het deeltijds kunstonderwijs en onze academie met verve steunt.

De samenstelling van de huidige Schoolraad bestaat uit de volgende leden:

 • Voorzitter: Michel Lemmens
 • Leden: Christel Loop, Lydia Smeets, Marrit Bruwiere, Peter Caelen, Catharina Tammeling, Guy Paggen
 • Directeur: Conrad Onclin

Met de invoering van een nieuwe huisstijl en een logo begin 2007 werd de benaming ‘Gemeenschapsonderwijs’ gewijzigd in GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap of kortweg GO! (spreek uit: ‘geeoo’).

Klik op de foto om deze volledig te bekijken.