50 jaar KAVR

Uitbreiding naar Riemst

Dankzij het harde werk, het inspelen op de plaatselijke behoeftes en de inspanningen van de eerste medewerkers, groeide de academie uit tot een instelling met regionale uitstraling. Met gratis busvervoer kwamen vele leerlingen uit Riemst en omliggende gemeenten elke week afgezakt naar Voeren om er een muziekopleiding te volgen. 

De gemeente Riemst kreeg op 1 mei 1987 officieel de titel van ‘Muzikaalste gemeente van Vlaanderen’, want ze telde toen maar liefst 13 hafabra-orkesten. Vele muzikanten die actief waren in deze muziekverenigingen volgden een opleiding aan de academie te Voeren.

Onder de bezielende leiding van Guy Theelen, voorzitter van de eerste Lokale Raad, en directeur Ernest Maes werden een aantal opportuniteiten onderzocht om een nog nauwere samenwerking met de gemeente Riemst en de verschillende muziekverenigingen tot stand te brengen. Eind jaren 70 begin jaren 80 werden al enkele opleidingen georganiseerd in een voormalig schoolgebouwtje in Kanne, maar een afdeling met een volledig aanbod muziek en woord binnen het grondgebied Riemst, zou een nog groter en breder potentieel publiek kunnen aantrekken.

Samen met Jan Peumans, voormalig burgemeester van Riemst, werd gezocht naar een aantal geschikte vestigingsplaatsen om er de academie in onder te brengen. Begin jaren 90 werd les gegeven in de schoolgebouwen van Riemst, Millen, Heukelom en Kanne, maar door het snel groeiende leerlingenaantal werd dit organisatorisch niet meer haalbaar. Het geheel van opleidingen moest meer gecentraliseerd kunnen worden. Ook door de uitbreiding van het instrumentarium (slagwerk, vleugelpiano, …) moest er naar een vaste stek worden uitgekeken. Uiteindelijk stelde Jan Peumans voor om het oud-gemeentehuis van Zichen-Zussen-Bolder in gebruik te nemen. Deze lokalen in dit mooie mergelgebouw, werden volledig ter beschikking gesteld voor de academie.

Bij het 25-jarig bestaan van de academie schreef Jan Peumans het volgende:

“In goede samenspraak met directeur Ernest Maes en de leerkrachten, zijn wij blij en verheugd dat de Muziekacademie Voeren-Riemst ten dienste staat voor al wie muziek wil leren. Ongetwijfeld heeft deze Muziekacademie bijgedragen tot de groei en bloei van het muzikale leven in de gemeente Riemst.”

Het leerlingenaantal in Riemst is sindsdien alleen maar toegenomen. Tot op heden wordt er nog les gegeven in het oud-gemeentehuis, maar is het gebouw veel te klein geworden om er alle opleidingen te kunnen organiseren en zijn er vele vestigingsplaatsen bij gekomen.

Klik op de foto om deze volledig te bekijken.