Sterk team

De Kunstacademie Voeren-Riemst mag zich een bofkont noemen!

Ze huisvest namelijk een gedreven en gemotiveerd lerarenteam, samen met een al even enthousiast, behulpzaam en leidinggevend omkaderingsteam.

Een vrolijke noot, een hartig woordje, een warm onthaal voor iedereen, een kleurig palet van gebundelde talenten, moeten we er nog een tekeningetje bij maken?

Wie de Kunstacademie al wat langer kent, voelt de innoverende ontwikkelingen. Het omgaan met vernieuwende uitdagingen wordt hierbij niet uit de weg gegaan.

KAVR durft te experimenteren met vallen, opstaan en bijsturen, …  Zo blijven ook de leerlingen geprikkeld en getriggerd om zich kunstvol te leren uiten.

Deze bezielde kunstenaars houden ervan om hun vakmanschap te delen; wat is er mooier dan een ‘meester en gezel’ relatie waarbij passie en kunstenaarschap worden doorgegeven.

Er wordt steeds met aandacht gezocht naar een passende versmelting van leren en uitvoeren. De lange weg naar een persoonlijke artistieke ontwikkeling loopt niet recht, het KAVR-team zoekt samen met haar pupillen naar nieuwe invalswegen passend bij elk persoonlijk talent!

Nee, géén eenrichtingsverkeer in deze academie; de samenwerking met elkaar, het in dialoog gaan met anderen, het leren luisteren naar andermans ideeën, dragen we hoog in het vaandel.

In deze smeltkroes van verbondenheid en samenhorigheid vind je zeker een veilig plekje om je kunstvol te ontwikkelen.

Nieuwsgierig geworden? Kom dan zeker kijken, luisteren en genieten van de vele artistieke uitdrukkingen in de academie: podiumconcerten, toneelvoorstellingen, tentoonstellingen, … of nog meer: laat je verwonderen door onze projecten waarbij de drie kunstvormen subtiel in elkaar verweven worden.