50 jaar KAVR

Renovatie academiegebouw Voeren

Het gebouwencomplex in de Kloosterstraat te Voeren was eigendom van de Zusters Ursulinen. Het complex bestond uit het hoofdgebouw met daarachter enkele paviljoenen. Toen de Rijksacademie vanaf 1976 hier haar intrek nam, werden buiten wat schilderwerken weinig renovaties uitgevoerd. Het bestuur en leerkrachten waren tevreden dat men over meerdere eigen lokalen kon beschikken.

Na de aanstelling in 1987 van directeur Ernest Maes, werden de leslokalen opgesmukt met een nieuwe verflaag en werden er nieuwe vloeren voorzien. Er werd aangepast sanitair voorzien en de belangrijkste verwezenlijking was het creëren van een auditorium op de gelijkvloerse verdieping van het hoofdgebouw. Door het samenvoegen van 2 grote lokalen kon de academie nu gebruik maken van een kleine concertruimte die dienst deed voor klasconcerten en examenoptredens. Het secretariaat werd ingedeeld met een administratieve ruimte voor de secretariaatsmedewerkers Chris Lenaerts en Jean Duijsens en een kantoorruimte voor de directie. Het geheel van werken was een hele verbetering voor het volledige team van leerkrachten en de andere medewerkers. 

De paviljoenen voldeden echter niet meer aan de huidige normen en de tand des tijds had er ook voor gezorgd dat ze eigenlijk niet meer geschikt waren om er les in te geven. Een noodzakelijke verbouwing en renovatie van het complex drong zich op. Maar (ver)bouwen en renoveren kost geld, véél geld… en dat was niet meteen voorhanden.

Door de bezielende kracht, inzet en doorzettingsvermogen van Guy Theelen, die al jarenlang verkozen was als lid van de Raad van Bestuur van Scholengroep 13, en met de steun van Lambert Thijs, algemeen directeur van Scholengroep 13, werd toch naarstig naar een oplossing gezocht om de financiering van de renovatie rond te krijgen. Zij wonnen het vertrouwen van de gehele Raad van Bestuur en slaagden erin om het financieel plaatje rond te krijgen en het renovatieproject en het plaatsen van een gedeeltelijke nieuwbouw op te starten. Architect Rob Gysenberg uit Genk werd hiervoor aangesteld. De academie Voeren is de enige school die samen met een privé-architect een nieuwbouw en renovatie realiseerde zonder overheidsopdracht aan te gaan en dit met succes.

Klik op de foto om deze volledig te bekijken.