50 jaar KAVR

Pioniers van het eerste uur

De eerste muziekschool was een gemeenschappelijk initiatief van de bestaande muziekverenigingen en cultuurliefhebbers uit de 6 Voerdorpen, in samenwerking met het beheer van het Veltmanshuis. De samenstelling van de beheerraad van de eerste muziekschool “De Voerstreek” zag er als volgt uit:

  • J. Willems, A. Timmers, H. Broers uit Moelingen
  • J. Possen, J. Deckers uit Teuven
  • J. Huynen, J. Spee uit ‘s Gravenvoeren
  • J. Vroonen, G. Lorquet, G. Sweron uit Sint-Martens-Voeren
  • M. London uit Remersdaal
  • J. Halleux, A. Wiertz uit Sint-Pieters-Voeren

Henri Broers werd als eerste voorzitter aangeduid en Guido Sweron nam het secretariaat voor zijn rekening. Al snel werd de noodzaak gezien om een aanvraag in te dienen bij de overheid voor erkenning en subsidiëring van een officiële muziekschool. Met de hulp van volksvertegenwoordiger Mathieu Rutten werden de heren Theatre, Verhaegen en kabinetschef Schampe uitgenodigd in Voeren. Met Simonne Sweron-Haveneers als gastvrouw in het Veltmanshuis werd er tijdens die vergadering een voorstel uitgewerkt om de “Voerense Muziekschool” officieel te laten erkennen door de overheid.

Een leuke anekdote bij een oprichtingsvergadering op 30 april 1973:

Als een kind geboren wordt, of als een schip te water wordt gelaten, dan wordt er traditioneel gedoopt. In aanwezigheid van volksvertegenwoordiger Mathieu Rutten tekende de beheerraad het voorstel voor de oprichting van een officiële muziekschool tijdens een vergadering verder uit. Nadat het gezelschap in de beste sfeer de plannen had gesmeed en dat bezegeld had met een etentje en enkele flessen wijn, volgde er een bezoek aan de forellenkwekerij in Sint-Pieters-Voeren. Daar gleed volksvertegenwoordiger Mathieu Rutten uit en ging kopje onder in het zuivere bronwater van de Voer! Een symbolische doop van de muziekacademie van de Voerstreek!

Op 23 mei 1973 ontving de beheerraad via volksvertegenwoordiger Mathieu Rutten het bericht van de Minister van Nederlandse Cultuur dhr. Chabert. De officiële erkenning en subsidiëring van een Rijksmuziekacademie zouden worden toegekend bij de start van het schooljaar 1973-1974.

Het Koninklijk Besluit van 27 september 1973 bezegelde officieel de oprichting van een Rijksmuziekacademie op het grondgebied van Sint-Martens-Voeren. Bij Koninklijk Besluit werd met ingang van 1 januari 1974 ook de Commissie van Toezicht benoemd:

  • Voorzitter: Gustaaf Lorquet
  • Vertegenwoordiger van de Minister van Nederlandse Cultuur: Roger Coenen
  • Leden: Henri Broers, Jef Deckers, Raymond Fafchamps, Jef Huynen, Henri Lemmens, Jef Lhomme, Marcel London, Jaak Possen, Guido Sweron, Antoine Timmers, Jean Vroonen, Justin Willems, Hubert Broers, Roger Boffé en Gilles Theunissen.

De leden van de Commissie van Toezicht hadden een raadgevende functie, maar staken vooral de handen uit de mouwen bij tal van activiteiten, zoals de leerlingenconcerten, prijsuitreikingen en richtten het “boekenfonds” op.

Bij Koninklijk Besluit van 1 januari 1974 werd ook de Commissie Beheer Eigen Vermogen benoemd met volgende leden: 

  • Guido Sweron, Robert Frijns en Guy Theelen.

Klik op de foto om deze volledig te bekijken.