50 jaar KAVR

Het prille begin

De Academie Voeren-Riemst werd in 1973 opgericht om de bewoners in de Voerstreek de gelegenheid te bieden muziekonderwijs in de eigen taal te volgen. De interesse van de Voerenaars ging in belangrijke mate uit naar alle vormen van musiceren. Er was een duidelijke nood aan een eigen muzikale, naschoolse opleiding. Het bestaan van verscheidene zangkoren, jeugdkoren, trommelkorpsen en andere muziekverenigingen was er het levende bewijs van. Wie zich daarin verder wilde bekwamen, moest dit in een andere taal dan het Nederlands gaan doen.

Dankzij enkele cultuurliefhebbers die de koppen bij elkaar staken, werd het mogelijk om muziekonderwijs op te starten in de gemeente Voeren. Voornamelijk Henri Broers en Guido Sweron zorgden voor de contacten met hogere instanties, voor administratieve ondersteuning en organiseerden de nodige vergaderingen. Tijdens de vergadering op 22 januari 1973 van de beheerraad van het Veltmanshuis, notuleerde Simonne Sweron-Haveneers: “Voor de muziekschool zou er zo vlug mogelijk gestart moeten worden met een eerste jaar notenleer. Samen met Guy Meens, Jef Huynen, Jean Vroonen en Henri Broers moet er een werkvergadering belegd worden.” En zo geschiedde.

In februari 1973 werd huis-aan-huis een flyer bedeeld waarin te lezen stond: “Op zaterdag 3 maart 1973 om 15.00u start uw EIGEN MUZIEKSCHOOL … in de Voerstreek!” Er stond bij vermeld dat de notenleerlessen op termijn zouden uitgebreid worden met opleidingen voor instrument en zang. De muzieklessen waren bovendien gratis.

Zo begonnen maar liefst 49 leerlingen verspreid over twee notenleerklassen: één voor gevorderden en één voor beginners.

Het opzet was geslaagd. Het was het begin van een bloeiende Vlaamse culturele instelling in de Voerstreek!