50 jaar KAVR

Een vaste stek

Van bij de oprichting in 1973 werd gezocht naar een geschikte huisvesting om kwaliteitsvolle muziekopleidingen te onderrichten.

Op 3 maart 1973 werden de eerste muzieklessen georganiseerd door een gemeenschappelijk initiatief van de bestaande muziekverenigingen en een aantal cultuurliefhebbers uit de 6 Voerdorpen in samenwerking met het beheer van het Veltmanshuis. De eerste notenleerlessen werden gegeven door M. Siepers uit Eijsden en gingen door in de Middelbare School Voeren, toen nog gelegen in de Kloosterstraat te ‘s Gravenvoeren. Ze startten met 49 leerlingen verdeeld over 2 klassen.

Bij de officiële start van de Rijksmuziekacademie Voeren werden bij aanvang van het eerste schooljaar 1973-1974, de lessen in de Middelbare School in ‘s Gravenvoeren gegeven en werden enkele lessen in ‘t Paviljoen te Sint-Martens-Voeren georganiseerd. Later werd daar ook de slagwerkklas gehuisvest. Het secretariaat werd ondergebracht in het cultureel centrum Het Veltmanshuis.

Vanaf 1976 verhuisde de academie definitief voor alle lesactiviteiten naar het gebouwencomplex van de Zusters Ursulinen in de Kloosterstraat 19 te ‘s Gravenvoeren.

Op 23 februari 1976 werd door de Commissie van Toezicht de mogelijkheid geopperd en de toestemming gegeven voor de oprichting van een bijafdeling in Kanne.

De aantrekkingskracht van de Rijksmuziekacademie deinde uit tot ver over de grenzen van de gemeente. Door de blijvende groei en steeds nauwere samenwerking met de muziekverenigingen uit Riemst en de aangelegen regio, zocht men naar een geschikte huisvesting in de gemeente Riemst. Een eerste vestigingsplaats was Kanne, maar deze locatie bleek al snel te klein voor alle opleidingen en het aantal leerlingen. Onder impuls van de eerste Lokale Raad van het Gemeenschapsonderwijs met voorzitter Guy Theelen, directeur Ernest Maes en Jan Peumans, toenmalig burgemeester van de gemeente Riemst, werd in 1992 een tweede groot, volwaardig filiaal geopend in het oud-gemeentehuis van Zichen-Zussen-Bolder. 

Later werd ook het gebouw De Plekker in gebruik genomen en werden door directeur Conrad Onclin een 6-tal nieuwe vestigingsplaatsen in Voeren en Riemst geopend waaronder: De Plank, Millen, Val-Meer, Vroenhoven, Kanne en Herderen.

Vanaf het schooljaar 2019-2020 nam het domein Beeldende en audiovisuele kunsten in Riemst haar intrek in De Bond te Val-Meer en werd er een atelier ingericht in het gebouw in Voeren.