50 jaar KAVR

Aanstelling vierde directeur

Vanaf 1 september 2011 wordt de functie van directeur gedeeltelijk uitgevoerd en waargenomen door Conrad Onclin. Vanaf het schooljaar 2012-2013 volgde hij definitief Mathieu Alberigs op. Ook nu werd door de Schoolraad en Scholengroep 13 gekozen voor iemand van eigen bodem. 

Conrad Onclin begon op 7-jarige leeftijd zijn opleiding aan de toen nog Rijksmuziekacademie Voeren. Hij volgde er naast notenleer de instrumenten klarinet en piano. Later ging hij verder studeren aan de Kunsthumaniora Brussel, Conservatoria van Antwerpen en Maastricht en het Lemmensinstituut. Na zijn studies kreeg hij vanaf februari 1991 van toenmalig directeur Ernest Maes de kans om de klarinet- en saxofoonklas verder uit te bouwen. Al snel groeide zijn klas, verwierf hij een fulltime-opdracht en werd hij lid van het Pedagogisch College van de academie.

Samen met de Schoolraad en het Kernteam werd er verder gebouwd aan de uitstraling van de academie. Onder impuls van directeur Conrad Onclin werden tal van projecten opgestart waardoor de naam van onze academie niet meer weg te denken valt in het lokaal cultuurbeleid van de twee gemeenten waar de academie actief is. In samenwerking met andere onderwijsinstellingen en muzikale verenigingen wordt cultuur in de regio in stand gehouden en wordt de participatie aan het kunstonderwijs bevorderd.

Door de aankoop van multimedia-materiaal in de klassen kregen de vakken muziekleer en muzikale- en culturele vorming een nieuwe dimensie. Het podium van het auditorium werd voorzien van moderne geluidsinstallatie en lichttechniek. Nieuwe wijkafdelingen zoals De Plank en Vlijtingen werden opgericht. In het auditorium werd een nieuwe concertvleugel Yamaha C7 geplaatst en heel wat nieuwe instrumenten werden aangekocht: saxofoons, klarinetten, orgel, euphoniums, trompetten, gitaren, celli, violen, slagwerk, … . De rest van het instrumentarium werd optimaal gereviseerd.

De afdeling Woord werd omgedoopt naar Toneel om een herkenbaar beeld voor deze afdeling te creëren. In Heukelom werd een gerenoveerd schoolgebouw in gebruik genomen, waar de verdere uitbouw van Beeld, Toneel en Muziek gerealiseerd kon worden. 

Het resultaat van deze innovatieve initiatieven heeft nog steeds een gestaag stijgend leerlingenaantal tot gevolg!

Op 28 februari 2018 kreeg het Vlaamse deeltijds kunstonderwijs een eigen niveaudecreet. Het dko werd vanaf dan verankerd in het onderwijs en de nieuwe onderwijsdoelen vormen het fundament van de gehele vernieuwing. Terwijl het voormalige dko was opgebouwd met een rigide combinatie van vakken, staat het nieuw decreet voor een reeks onderwijsdoelen die ruimte laten voor differentiatie.

Het nieuw decreet werd aan het begin van het schooljaar 2018-2019 geïmplementeerd. De volledige invoering van de nieuwe structuur, de goedkeuring van de onderwijsdoelen en leerplannen en de professionaliseringsnoden van leraren zorgden voor heel wat tijdsdruk. Maar met een doordacht en gedreven leerkrachtenteam werd het aanbod op het gevalideerd doelenkader afgestemd en een nieuw competentiegericht leerlingvolgsysteem en -evaluatie ontwikkeld.

Door het steeds stijgende leerlingenaantal in Riemst werd vanaf 2013 het gebouw De Plekker in Zichen in gebruik genomen en werden meerdere vestigingsplaatsen opgericht in Herderen, Val-Meer en Vroenhoven.

Directeur Conrad Onclin diende in 2018 een aanvraag in bij de Vlaamse Regering om het domein Beeldende en audiovisuele kunsten in te richten. Het dossier werd goedgekeurd en de erkenning als Kunstacademie werd verleend door Minister van Onderwijs Hilde Crevits. Vanaf 1 september 2019 werd de naam veranderd naar Kunstacademie Voeren-Riemst en werd het aanbod uitgebreid met het vak beeldatelier in de 1e, 2e en 3e graad. Een nieuw logo werd gecreëerd en in alle gebouwen aangebracht. Er werd voor het domein Beeld flink geïnvesteerd in aangepast didactisch materiaal en infrastructuurwerken, wat resulteerde in mooie ruimtelijke ateliers. 

De volgende uitdaging wordt de uitbreiding en renovatie van de vestigingsplaats De Plekker in Zichen, zodat we ons kwalitatief deeltijds kunstonderwijs in een aangepaste leeromgeving kunnen organiseren en klaar zijn voor de toekomst!

Klik op de foto om deze volledig te bekijken.