50 jaar KAVR

Aanstelling eerste directeur

Tijdens de beheerraadsvergadering van 6 juni 1973 werden beslissingen genomen ter voorbereiding van de Rijksmuziekacademie. Er moest een bestuurscommissie samengesteld worden, de kandidatuur voor directie werd opengesteld en er werden vacatures voor leerkrachten uitgeschreven.

Voor het directeurschap werd na een selectieprocedure uiteindelijk André Vergauwen naar voren geschoven. Op 23 juli werd de kersverse directeur aan het bestuur voorgesteld en werd Henri Broers benoemd tot secretaris. In een schrijven van de Minister van Nederlandse Cultuur Chabert wordt het volgende vermeld:

Geachte,

Betreft: Rijksmuziekacademie te Sint-Martens-Voeren
Ik heb het genoegen U mede te delen dat ik volgende kandidaten tijdelijk heb aangesteld:

  • als directeur: De heer André Vergauwen 
  • als secretaris-rekenplichtige: De heer Henri Broers

Natuurlijk wens ik deze Rijksmuziekacademie veel succes toe.

Met vriendelijke groeten,
J. Chabert

André Vergauwen zei over zijn aanstelling als directeur:
“Op 23 juli 1973, ‘t was juist mijn verjaardag, kreeg ik telefoon van de heer M. Rutten die mij vroeg of ik bereid was de leiding te nemen van de op te richten Rijksmuziekacademie in Voeren. Het was voor mij een donderslag bij heldere hemel en ik moet bekennen dat het aanbod mij even in de war bracht. Enerzijds omdat het zo onverwacht kwam en anderzijds omdat het in die tijd politiek nog vrij onrustig was in Voeren.”

Van bij zijn start bouwde André Vergauwen nauwe contacten op met de hafabra-wereld uit Voeren, Riemst en Nederland. Naast het conservatorium van Maastricht bestond er in de streek weinig georganiseerd muziekonderwijs, zodat de oprichting van de Rijksmuziekacademie een prachtige kans kon bieden aan de burgers uit de regio om muziek te studeren. Het spreekt voor zich dat de Vlaamse Cultuur en de bevolking van Voeren er alle baat bij zouden hebben indien men zou slagen in een grensoverschrijdende samenwerking, iets wat het samenhorigheidsgevoel met Limburg ten goede zou komen. 

Om deze doelstellingen te verwezenlijken ging hij op zoek naar de gepaste middelen. Samen met het bestuur zorgde hij voor leerlingenvervoer en het aantrekken van gediplomeerde leerkrachten. Al snel werd de Rijksmuziekacademie bekend om zijn goed onderbouwd muziekonderwijs. Ook de bestuurscommissie drukte haar stempel op de werking van de school door te wijzen op de noden en tradities van de streek. Deze harmonische samenwerking droeg vlug bij tot schitterende resultaten. Veel leerlingen vonden de weg naar het hoger kunstonderwijs en boekte nationaal of internationaal succes als leraar, dirigent of uitvoerend musicus.

Naast zijn functie als directeur van de Rijksmuziekacademie was André Vergauwen kapelmeester van de Muziekkapel van de Belgische Luchtmacht en dirigent van verschillende amateurorkesten uit de streek. Daarnaast componeerde hij vele werken voor harmonieorkest, solo-instrument en zang.

Voor de Rijksmuziekacademie schreef hij een lied dat bij elke oud-leerling zal blijven nazinderen:

“En we rijden naar de Voer om muziek te leren”